První trénink po prázdninách 9.9.2022

 Se začátkem září roku 2022 jsme opět začali s tréninky po letních prázdninách. První společný trénink se konal v pátek dne 9. září 2022. Opět cvičíme v kulturní místnosti Obecního úřadu v Zásadě. Trénink začal v 17.30 hodin. Byl to první trénink, a proto se jednalo spíše o takové opakování. Procvičovaly se základní techniky v kihonu. Proběhl malý vědomostní testík ohledně již získaných vědomostí z jednotlivých tréninků. Nechyběly techniky ze sebeobrany, ať již to byly pádové techniky, nebo techniky vyprošťovací. Z úchopů za ruce nebo obrana proti škrcení. Během tréninku se zopakovalo i několik kat podle vyspělosti přítomných studentů. V 19.00 hodin skončil první trénink ve školním roce 2022 – 2023. Od středy 14. září jsme vyhlásili i nábor pro nové členy, kteří by mohli rozšířit naše řady.