Poslední trénink před letními prázdninami 24.6.2022

Na pátek 24. června jsme naplánovali poslední trénink před letními prázdninami. Počasí bylo celý týden přímo letní a tak i program byl tomu přizpůsoben. Proběhnout měl na zahradě u jednoho našeho člena spolku Bonsai. V půl šesté jsme narovnali všechny potřebné věci na trénink do auta a začalo mrholit. Než jsme dojeli z Tanvaldu do Zásady, obloha zčernala a strhla se průtrž mračen. Připravený program se musel od základu změnit. Přesunuli jsme se do kulturní místnosti obecního úřadu v Zásadě, kde jsme poslední dobou trénovali. Začali jsme tzv. válečnou poradou, kdy jsme všem zúčastněným řekli, jaké jsme měli připravené soutěže ven. Podle prostor jsme se dohodli, které vynecháme a které upravíme podle vnitřních prostor. Na válečné poradě jsme se sešli v tomto složení: Honza Hrách, Markéta Brožová, Mahulka a Madla Benešovské, Štěpán Němeček, David Šourek, Dominik Kostečka a já s mojí ženou Jiřkou, které patří jednak dík za dokumentaci posledního tréninku a za celkovou pomoc. Přítomní se rozdělili do dvou družstev a soutěže mohli začít. Jako první obě družstva změřily své síly při skákání v pytlích. Následovala soutěž, kdy si dva z družstva svázali nohu k sobě a společně museli proběhnout vyznačenou trasu. Při další soutěži museli soutěžící projít vyznačenou cestou ve trojicích. Dva představovali nosiče a třetí tzv. raněného, kterého museli na nosítkách vytvořených ze svých rukou přenést. V následující soutěži se s tenisáky trefovali do krabice. Vítězství si nakonec vybojovalo družstvo s kapitánkou Mahulkou a členy Dominikem, Davidem a Štěpánem. Pro vítěze byla připravená cena v podobě sladkostí. Aby nebyl smutek z prohry tak velký, byla pro druhé místo připravena cena útěchy, rovněž pár sladkostí. Následovala společenská hra, při které se snažily dvojice získat body někdy pantomimou, někdy kreslením nebo vysvětlováním vylosovaných slov. Tím jsme se přiblížili k závěru posledního tréninku před letními prázdninami. Součástí rozlučky se školním rokem měl být i táborák. Ten jsme vzhledem k nepříznivému počasí nemohli zrealizovat. Jídlo připravené na opékání jsme si rozdělili a bohužel si jej musel každý upravit až doma. Popřáli jsme si hezké letní prázdniny a dovolené a poslední trénink skončil.

-MD –